Imagine Dragons - Monster

12. ledna 2014 v 15:00 | Alex |  Ostatní music

Zkouškové je v plném proudu, ale letos snad opět dopadne úspěšně :D. Nálada ovšem tak veselá není, takže...Text
Můj (volný) překlad
(Kopírovat jen se zdrojem!
Případné připomínky do komentářů :D)
Ever since I could remember
Everything inside of me
Just wanted to fit in
I was never one for pretenders
Everything I tried to be
Just wouldn't settle in

If I told you what I was
Would you turn your back on me?
And if I seem dangerous
Would you be scared?
I get the feeling just because
Everything I touch isn't dark enough
If this problem lies in me.


I'm only a man with a candle to guide me
I'm taking a stand to escape what's inside me.

A monster, a monster
I've turned into a monster
A monster, a monster
And it keeps getting stronger.

Can I clear my conscience?
If I'm different from the rest
Do I have to run and hide?
I never said that I want this
This burden came to me
And it's made it's home inside

If I told you what I was
Would you turn your back on me?
And if I seem dangerous
Would you be scared?
I get the feeling just because
Everything I touch isn't dark enough
If this problem lies in me


I'm only a man with a candle to guide me
I'm taking a stand to escape what's inside me.

A monster, a monster
I've turned into a monster
A monster, a monster
And it keeps getting stronger.

I'm only a man with a candle to guide me
I'm taking a stand to escape what's inside me.

A monster, a monster
I've turned into a monster
A monster, a monster
And it keeps getting stronger.
Co si pomatuju,
vždycky všechno ve mně
chtělo někam náležet.
Nikdy jsem nebyl moc na předstírání,
nic, čím jsem se snažil stát,
se prostě neuchytilo.

Kdybych ti řekl, co jsem,
otočila by ses ke mně zády?
A kdybych se zdál nebezpečný,
byla bys vyděšená?
Mám takový dojem,
že ten problém je nejspíš ve mně,
protože nic, čeho se dotknu,
není dost temné.

Jsem jen muž, kterého vede svíčka.
Zaujímám stanovisko, abych utekl tomu,
co je ve mně.
Příšeře, nestvůře.
Proměnil jsem se v příšeru.
Příšeru, nestvůru,
a ta se stává silnější.

Můžu si očistit svědomí?
Jestliže jsem jiný než ostatní,
musím utéct a schovat se?
Nikdy jsem neřekl, že to takhle chci,
tohle břímě ke mně přišlo samo
a uvnitř si zařídilo domov.

Kdybych ti řekl, co jsem,
otočila by ses ke mně zády?
A kdybych se zdál nebezpečný,
byla bys vyděšená?
Mám takový dojem,
že ten problém je nejspíš ve mně,
protože nic, čeho se dotknu,
není dost temné.

Jsem jen muž, kterého vede svíčka.
Zaujímám stanovisko, abych utekl tomu,
co je ve mně.
Příšeře, nestvůře.
Proměnil jsem se v příšeru.
Příšeru, nestvůru,
a ta se stává silnější.

Jsem jen muž, kterého vede svíčka.
Zaujímám stanovisko, abych utekl tomu,
co je ve mně.
Příšeře, nestvůře.
Proměnil jsem se v příšeru.
Příšeru, nestvůru,
a ta se stává silnější.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (625)
Zobrazit starší komentáře

601 RichardJothe RichardJothe | E-mail | Web | 16. dubna 2020 v 21:51 | Reagovat

unethost無限空間虛擬主機 技術分享部落格

http://blog.unethost.com/

602 deannalm69 deannalm69 | E-mail | Web | 21. dubna 2020 v 4:31 | Reagovat

Daily updated super sexy photo galleries
http://teenpornhost.miaxxx.com/?dalia

aberdeen porn vidoes glamor porn pics free old porn site hiv porn scare bringum young missy monroe free porn

603 joelkj1 joelkj1 | E-mail | Web | 23. dubna 2020 v 0:58 | Reagovat

Enjoy our scandal amateur galleries that looks incredibly dirty
http://wwwhotmailcom.ebenewoodkit.alexysexy.com/?adeline

free real arabian porn tube free mobile horse porn thick legs porn negro porn oswald young nerd teens porn

604 bettieqg69 bettieqg69 | E-mail | Web | 23. dubna 2020 v 3:52 | Reagovat

Nude Sex Pics, Sexy Naked Women, Hot Girls Porn
http://shemalebareback.shemalemocies.jsutandy.com/?raina

van de velde porn video free 1930 porn videos amateur midget porn abusive porn video yokung amateuer porn

605 GeraldVeisp GeraldVeisp | E-mail | Web | 23. dubna 2020 v 18:36 | Reagovat

Một điều khó có thể phủ nhận khi dùng máy chạy bộ tại nhà là sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể cho vé tập, tiền xăng xe, chi phí gửi xe, quần áo tập chuyên dụng... Tại Elipsport, bạn sẽ tìm được một máy chạy bộ điện tại nhà chuyên dụng với giá thành phù hợp. Cùng với đó, bạn có thể yên tâm về các chế độ hậu mãi hấp dẫn đi kèm.

606 trnxExhak trnxExhak | E-mail | Web | 28. dubna 2020 v 2:45 | Reagovat

Frontier Communications
https://frontier.com/

607 PhillipZedly PhillipZedly | E-mail | Web | 28. dubna 2020 v 21:47 | Reagovat
608 JonaPrums JonaPrums | E-mail | Web | 30. dubna 2020 v 0:05 | Reagovat

Препараты качественные,купили на сайте anticancer24.ru
Доставили из Москвы за 3 дня

<a href=https://anticancer24.ru/shop/490/desc/sofheetdacheet>софосбувир +и даклатасвир хетеро</a>

609 Michaelted Michaelted | E-mail | Web | 11. května 2020 v 13:56 | Reagovat

XYZ專業光碟教學網站  http://xyz.net.tw/

610 Michaelbus Michaelbus | E-mail | Web | 12. května 2020 v 18:58 | Reagovat

XYZ|國中基測|基測|基測歷屆試題|命題光碟|基測中心|基測試題滿1000送200

http://xyz.net.tw/

611 JoshuaKed JoshuaKed | E-mail | Web | 13. května 2020 v 1:16 | Reagovat

<a href=https://www.jackpotbetonline.com/><b>Play Online Casino Game</b></a> With Bonuses & Win 100 Free Spins, Download Today. Want To Play Fun Online Casino No Download? Get it Now to Win Big Prizes. Get Free Coins.

612 ursulads4 ursulads4 | E-mail | Web | 15. května 2020 v 0:06 | Reagovat

New project started to be available today, check it out
http://chaldianporn.sexjanet.com/?evelyn

nude celebrity porn fakes ai iijima porn insane big dick porn best porn movies on dvd amature porn uk

613 Jamesdug Jamesdug | E-mail | Web | 15. května 2020 v 23:40 | Reagovat

Ngày 10-12, Phòng CSÐT t?i ph?m v? tr?t t? qu?n lý kinh t? và ch?c v? (PC46) Công an t?nh Bà R?a-Vung Tàu cho bi?t dã ra quy?t d?nh truy nã d?c bi?t d?i v?i b? can Mai Ng?c Thang (55 tu?i, quê Nam Ð?nh, tru?c khi b? tr?n ng? t?i 406/30 C?ng Hòa, qu?n Tân Bình, TP.HCM). B? can Thang b? kh?i t? v? t?i l?a d?o chi?m do?t tài s?n. Theo di?u tra ban d?u, kho?ng nam 2008-2009, Thang thành l?p Công ty TNHH L?i Nguyên (tr? s? t?i huy?n Tân Thành, Bà R?a-Vung Tàu). Ch?c nang và ho?t d?ng chính c?a công ty là khai thác, nghi?n, sàng dá xây d?ng t?i m? dá Châu Pha. Ngoài ra, Thang còn thành l?p và di?u hành sáu công ty TNHH khác g?m: Công ty Vi?t Long, Mai Nam (tr? s? t?i TP Biên Hòa, Ð?ng Nai); Công ty Ng?c Hà Thành, Ng?c Thành, Hoàng Mai, chi nhánh Công ty Phát tri?n Công ngh? Sinh h?c (TP.HCM). Trong dó, Thang thuê bà Võ Th? Thu Hà (ng? TP Vinh Long) làm giám d?c Công ty Ng?c Hà Thành, Hoàng Mai và chi nhánh Công ty Phát tri?n Công ngh? Sinh h?c. V? c?a Thang d?ng tên giám d?c Công ty Vi?t Long.

Theo co quan di?u tra, th? do?n c?a Thang là sau khi mua t?ng c?ng nam <a href=https://maylamdahaiau.com/>máy làm dá viên</a>, l?i d?ng pháp nhân các công ty trên, Thang dã l?p h?p d?ng mua bán máy nghi?n dá và xu?t hóa don gi?a các công ty cho nhau. T? dây, Thang dã “hô bi?n” nam máy nghi?n dá thành 18 máy d? l?p h? so mang di thuê tài chính và vay v?n c?a b?y t? ch?c tín d?ng và cá nhân khác nhau. Ðáng chú ý, có nh?ng ngân hàng dã b? Thang l?a d?o chi?m do?t s? ti?n hon 45 t? d?ng, tính c? ti?n lãi là kho?ng 60 t? d?ng. T?ng s? ti?n Thang n? các ngân hàng, các t? ch?c tín d?ng và cá nhân t?i g?n 167 t? d?ng. Ðu?c bi?t ngoài s? n? trên, Thang còn vay n? c?a nhi?u cá nhân khác trong dó có c? ngu?i thân trong gia dình. Các công ty do Thang l?p máy làm dá viên hi?n nay d?u không ho?t d?ng. Công ty chính là Công ty L?i Nguyên dã du?c Thang chuy?n nhu?ng cho ngu?i thân. Hi?n nay, ch? có Ngân hàng Vietinbank chi nhánh t?nh Bà R?a-Vung Tàu du?c quy?n khai thác, qu?n lý s? máy nghi?n dá c?a Thang do tru?c dây dã ký h?p d?ng tr?c ti?p v?i Công ty L?i Nguyên. Phía ngân hàng và Công ty L?i Nguyên do cháu c?a Thang làm giám d?c v?n dang t?m th?i dùng s? máy làm dá viên trên d? khai thác dá, l?y ti?n tr? n?. Hi?n Thang dã b? tr?n kh?i noi cu trú t? tháng 8-2013 nên co quan di?u tra ra quy?t d?nh truy nã toàn qu?c. Ngu?i dân phát hi?n, có thông tin v? Mai Ng?c Thang yêu c?u báo ngay cho Phòng CSÐT t?i ph?m v? tr?t t? qu?n lý kinh t? và ch?c v? (PC46) Công an t?nh Bà R?a-Vung Tàu ho?c công an g?n nh?t. S? di?n tho?i liên l?c là 064.3852340 ho?c g?p tr?c ti?p di?u tra viên Nguy?n H?ng Duong, s? di?n tho?i 0908.996.479

614 RobertMof RobertMof | E-mail | Web | 16. května 2020 v 22:13 | Reagovat

แทงพนันบนมือถือ เว็บพนันบอลออนไลน์ แทงบาคาร่าออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง
สวัสดีครับ วันนี้ผมจะแนะนำเว็บพนันออนไลน์ kingufa.com แทงบอลออนไลน์ ที่สามารถเปิดสมาชิกได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีบริการมากมาย สำหรับนักพนันออนไลน์ ต้องการ แทงบอลออนไลน์ ติดต่อได้ที่ LINE ID : @kingufav2

615 rickra69 rickra69 | E-mail | Web | 22. května 2020 v 12:18 | Reagovat

Dirty Porn Photos, daily updated galleries
http://videopoker.videobarbie.danexxx.com/?anais

smbd tube porn cartoon porn vampire sex wild ass pussy porn free 3d family porn free wwe diva candice michelle porn

616 WilliamEndag WilliamEndag | E-mail | Web | 27. května 2020 v 4:25 | Reagovat

https://man-r20.com/

XYZ 壯陽藥春藥專賣店 大量購買有優惠

617 mercedesqt69 mercedesqt69 | E-mail | Web | 29. května 2020 v 10:05 | Reagovat

Nude Sex Pics, Sexy Naked Women, Hot Girls Porn
http://easygalsporn.youngforinporn.alypics.com/?elyssa

marcus allen photos porn star who is the best porn star porn pucs beautiful teen girls porn porn star lucas

618 ClaudekEecT ClaudekEecT | E-mail | Web | 2. června 2020 v 12:21 | Reagovat

Filefactory Premium Link Generator
Filefactory Premium Link and Account are still working now, you can generate Premium FileFactory Links from Next Page. Now, you need to click below Big Link for going to next page, But on this page, you can get more information and Filefactory.Com Premium Account, For more information scroll down this page, you can get valuable info after the Big Link.<a href=https://mksorb.com/filefactory-premium-link-generator/>Best Filefactory Premium Link Generator</a>Filefactory Free Premium Account

Filefactory Premium Link and Account are still working now, you can generate Premium FileFactory Links from Next Page. Now, you need to click below Big Link for going to next page, But on this page, you can get more information and Filefactory.Com Premium Account, For more information scroll down this page, you can get valuable info after the Big Link.

Click Here For Filefactory Free Premium Link Generator
The first time we provide FileFactory Login Information for Our Users, they can easily download any FileFactory files. But After that we realize that all users are not eligible for these awesome things, they use this service as abuse. So, we need to take another system for all users. Now you can download FileFactory Files without Filefactory Premium Login.

Filefactory Free Premium Account And Password                              <a href=https://mksorb.com/filefactory-premium-link-generator/>Best Filefactory Premium Link Generator</a>Filefactory Free Premium Account

Anyway, you can get Unlimited Filefactory Premium Generator & 80+ more file Hoster Like, RapidGator, Uploaded, TurboBit, NitroFlare, Prefile and Also Unlimited Torrent Leech or Downloader Only 4.99 Euro. Want to Buy? Click Here

And now we are talking some familiar questions that our users always doing here, So we decide that on this page we can talking about those Frequently Asked Questions. And funny things that we also talk about how to get FileFactory Unlimited Download with 80+ Popular File Hoster with Torrent Downloader. So here we go:
<a href=https://mksorb.com/filefactory-premium-link-generator/>Best Filefactory Premium Link Generator</a>Filefactory Free Premium Account
How to get a Filefactory Premium Account Generator?
This is a nonsense question because you can generate FileFactory direct file download link but on the whole web you can’t find out FileFactory Account Generator If you luckily found they are probably seducing you to visit their website and making some disgusting things.
How to Get Filefactory Free Premium Account And Password?
Yeah, it is a nice question. once a time we did it but now we provide Filefactory Premium Link Direct Download, but if you really want for a Premium Account Login info, you must be mail to us and our this sector mail address is: plg@mksorb.com

619 Willieves Willieves | E-mail | 8. června 2020 v 4:31 | Reagovat

Hello. And Bye.

620 PhillipZedly PhillipZedly | E-mail | Web | 18. června 2020 v 1:06 | Reagovat

點子數位科技有限公司

https://spot-digital.com.tw/

621 AlfredCoano AlfredCoano | E-mail | Web | 19. června 2020 v 13:27 | Reagovat

日本片商合法授權 極道光碟屋 台中AV女優光碟店 日本片商合法授權 – AV女優光碟.名器專賣(未滿18歲禁止)

http://avgood-store.com/

622 WilliamNak WilliamNak | E-mail | Web | 19. června 2020 v 20:48 | Reagovat
623 curtiswf1 curtiswf1 | E-mail | Web | 21. června 2020 v 10:15 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated collections
http://motherdammann.hotnatalia.com/?alicia

milf lesbian porn clips boob orgasm porn mature paris hilton free porn movies primery school girls porn fuck chair porn tube

624 AlexZok AlexZok | E-mail | Web | Pondělí v 23:23 | Reagovat

дрова дубовые купить, клееный брус екатеринбург цена за куб, дрова колотые екатеринбург, дрова колотые с доставкой екатеринбург,
продам пеллеты, баня клееный брус новосибирск, купить дрова в екатеринбурге цена с доставкой, продам дом из клееного бруса,
мдф вагонка купить, дрова березовые колотые с доставкой нижний новгород, дрова дубовые,
дрова дубовые, купить печь камин в вологде, распил дсп цена за метр, купить дрова, плинтус мдф цена за метр,
купить дубовые дрова, плинтуса из мдф купить в петербурге, березовая фанера купить в екатеринбурге, дрова купить,
камины дровяные в новосибирске купить, продам дрова, где купить дрова в екатеринбурге, двери берез цена, купить дрова колотые,
кровати береза москва
http://drevtorg.ning.com/main/search/search?q=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&page=57

625 alysonwe18 alysonwe18 | E-mail | Web | Včera v 19:46 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated pics
http://dnatamarine.hotnatalia.com/?april

flat top porn mpegs free shower porn pics ayou porn porn fuck vedios dog 7 porn movies

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama