Přízrak minulosti - kapitola 3 (část 2)

1. července 2008 v 17:41 | Alex |  Překlad - Přízrak minulosti
Klanové centrum se skládalo z jediného dlouhého pokoje, který byl zastřešený těžkými dřevěnými trámy. Zdi ozdobené historií a genealogií kolonie se začaly zakřivovat. Ve druhé třetině cesty stál trůn - jako Nejvyšší trůn, jediná židle v místnosti.

A na zemi u nohou Nejvyššího trůnu seděl Davaronian oblečený v zašpiněných šatech. "Ach," řekl obdařující Cakhmaima nepatrným úsměvem, když se zvedl na nohy. "Můj drahý hostitel. Doufám, že jste přinesl jídlo - začínám mít hlad." Obrátil svou pozornost k Leie. "A vy, už to mám, jste ten cestující člověk, co tu rozhoduje, který mi byl slíben?"
"Toto je Nejvyšší Radní Nové republiky Leia Organa Solo," představil ji Cakhmaim hlasem ostrým jako nabroušená břitva. "Budete s ní mluvit s respektem."
"Samozřejmě," řekl Devaronian suše, dotkl se pravých okrajů svých dvou rohů na čele špičkami prstů pravé ruky. "Nikdy bych jinak nemluvil s úředníkem Nové republiky."
"Samozřejmě, že ne," řekla Leia stejným tónem a rozpřáhla se Silou směrem k němu. Devaronianští muži byli zanícení cestovatelé běžně viditelní v galaktických přístavech, ale v povstalecké Alianci jich bylo velmi málo, jestli vůbec někdo. Leia se proto téměř nikdy nebyla s touto rasou v osobním kontaktu. "A vaše jméno?" zeptala se a snažila se vyčíst jeho myšlenky a pocity.
"Jsem Lak Jit, Radní. Prostý hledač vědomostí a pravdy." Leia se usmála. "Samozřejmě," řekla a zaostřila se trochu více na jeho myšlenky. Nezjistila v nich žádnou změnu, která by naznačovala lež, ale vzhledem k její neznalosti této rasy to nemělo velkou váhu. Beztak bylo více než pravděpodobné, že v jeho tvrzení nebylo nic horšího než lehké přikrášlení pravdy. "Pověz mi o tomhle sporu, Cakhmaime."
"Tento mimozemšťan byl objeven blízko Mount Tantiss jedním z čistících týmů," řekl Cakhmaim a tvrdě Devaroniana sledoval. "Zrovna cosi zakopával do půdy na hlídaném místě a našli jsme u něho šest datakaret. Když se mu je tým pokusil vzít, tvrdil, že je to majetek náležící Debble Agreementu."
"Vážně?" řekla Leia a dívala se na Devaroniana s novým zájmem. Debble Agreement byl svého času kompromisním obchodem, který vypracovala venku mezi noghrijskými čistícími týmy a který přísahal zničit každou vzpomínku na Imperátorův pobyt na Waylandu. Novorepublikový archeolog Garv Debble trval na tom, že by se tyhle věci uloupené z ostatních světů měly vrátit k jejich právoplatným vlastníkům. Ujednání bylo neoficiální a soukromé, stěží by o tom něco věděl námezdní lovec. "Řekněte mi, Lak Jite, jak jste se dozvěděl o Debble Agreementu?"
"Opravdu upřímně vás ujišťuji, Radní," řekl Devaronian. "Že patřím ke skupině lidí, kteří, jak věřím, měli nějaké obchodní styky s Novou republikou. Přesněji řečeno s Talonem Karrdem."
"Já vím," řekla Leia a pokoušela se nezměnit tón hlasu nebo výraz tváře. Říct, že měl Talon Karrde nějaké obchodní styky s Novou republikou bylo nesmírné zmírnění tohoto případu. Pašerácký šéf a zprostředkovatel informací s organizací, která se rozkládala na území celé známé galaxie, byl Karrde neochotně vhozen do Nové republiky během masivního imperiálního protiútoku vedené velkoadmirálem Thrawnem. Více než to, dal dohromady pochybnou partnerskou alianci pašeráků, takže hrál významnou roli v zastavení Thrawnova postupu a jeho konečné porážce. Aliance byla během let rozpuštěna, ale Leia se snažila nějak udržet kontakt se samotným Karrdem.
Přítomnost znovu zavadila o její mysl a ona se otočila, jakmile do pokoje vešel Jacen. "Mami, kdy půjdeme do hor?" zeptal se a hodil po Devaronianovi lhostejným pohledem. "Řekla jsi, že se půjdeme podívat do hor, po té druhé cestě."
"Brzo půjdeme, drahoušku," řekla Leia. "Ale nejdřív si tu musíme vyjasnit jednu záležitost."
Jacen se zamračil. "Myslel jsem, že jsme sem neletěli, abychom tu řešili nějaké záležitosti."
"Zabere to jen minutu," ujistila ho Leia.
"Ale já se nudím," naléhal. Dítě se znovu podívalo na Lak Jita a Leia cítila jeho snahu, jak se se svými limitovanými schopnostmi natáhlo po Síle. "Ty jsi ta matčina záležitost?" zeptal se.
"Ano," řekl Lak Jit s dalším nepatrným úsměvem. "A ona má pravdu: zabere to jen minutu. Radní Organo Solo, mělo by být jasné, že historické datakarty jsou přesně ten druh věcí, pro které byl Debble Agreement vytvořen, aby je chránil. Nicméně-"
"Máme tu pouze vaše tvrzení, že jsou ty datakarty historické," vložil se do toho Cakhmaim. "Musíme je sami prostudovat."
"Souhlasím," řekla Leia předtím, než mohl Devaronian něco namítat. Naneštěstí mohl tenhle druh zkoumání zabrat hodiny a děti čekaly. "Tady je nabídka, Lak Jite: Vezmu si ty datakarty a zaplatím vám pět set teď jako zálohu. Poté co je prozkoumám, vám Nová republika vyplatí tolik, na kolik odhadneme jejich cenu."
"A kdo rozhodne o jejich ceně?" dožadoval se Lak Jit odpovědi.
"Já," řekla Leia. "Nebo, pokud tomu dáváte přednost, mohu vzít datakarty zpět na Coruscant a požádat Radního Sien Sieva nebo jiného experta na historii, aby jejich cenu určil."
"A když odmítnu?"
Leia kývla směrem ke Cakhmaimovi. "Dal byste přednost tomu, aby si Noghriové sami stanovili cenu?"
Lak Jit se zašklebil. Výraz, který se mu objevil na tváři, byl jen dalším devaronianským úsměvem - o trochu tenčím. "Zdá se, že nemám jinou možnost." Vykročil k ní a napřáhl ruku s hromádkou datakaret. "Tady, vezměte si je. Odhadněte je. Zatím jste mi nepřinesli jídlo, namítala byste vy nebo mí hostitelé něco proti tomu, kdybych šel a něco si obstaral sám, zatímco budete pracovat?"
"Řekla jsi jen minutu, mami," zavolal Jacen.
"Ticho, Jacene," řekla Leia. Opatrně vzala hromádku datakaret a rychle je spočítala. Dohromady šest - v pořádku, tak špinavé a flekaté jako Lak Jitovo oblečení. U Mount Tantiss byly pravděpodobně zahrabané pod velkým množstvím trosek od doby, co Žvejkal a Lando Calrissian vypnuli hlavní energetický reaktor, a až do teď ležely pohřbené ve waylandské půdě.
Lak Jit si odkašlal. "Smím-?"
"Ano, jděte," odbyla ho Leia. Nezjistila, jak Devaroniané shánějí potravu, a jistě ji nezajímaly podrobnosti. "Jacene, buď zticha. Bude to jen další minuta. Slibuji."
"Prosím rychle," řekl Lak Jit a zmizel za dveřmi.
"Mami-"
"Jestli se nudíš, proč nepožádáš Cakhmaima, aby ti ukázal historii, která je vyřezaná v těchhle zdech," navrhla Leia a opatrně odstraňovala špínu z krytu navrchu datakarty. "Nebo se jdi přidat k noghrijským dětem do jejich bojových lekcí. Myslím, že Mobvekhar je dnes šel učit sílu držení."
Jacen si povzdechl. "Jedi nepotřebuje tyhle věci. Máme Sílu."
"Ještě nejsi Jedi," připomenula mu Leia a přísně na něj pohlédla. Nebyla zrovna šťastná, že takhle přeruší jejich prázdniny, ale všechno to jeho fňukání se dále prodlužovalo. "Kdybys byl, věděl bys, že to, že máš Sílu, neznamená, že můžeš ignorovat fyzický stav svého těla. Bojové lekce Noghriů jsou dobrá cvičení."
"To je šplhání po horách taky," odporoval Jacen. "Takže kdy vyrazíme?"
""Až budu hotová," řekla odhodlaně Leia, která právě dokončila práci na čištění a zkoumání štítku datakarty. Nápis na štítku hlásal: "Výpis ze čtvrté pestorivské konference. Nebylo tam nic důležitého - tak či onak: pestorivské konference byly naprosto přístupné a přesně zdokumentované.
Ledaže by měl Imperátor vlastní soukromou verzi toho, co se tam stalo. Aby mohla něco z toho prověřit později, musela být datakarta důkladně vyčištěna předtím, než bude ochotná riskovat její vložení do Leina databloku. Přesunula datakatru do spodu balíčku a prozkoumala štítek druhé.
Stejně neškodná: něco o Ri'Darských rozmnožovacích tancích. Třetí karta.
Zírala na štítek. Náhlé jí projela vlna mrazu.
Dvě slova, která už ze sebe měla špínu očištěnou. Ruka Thrawnova.
<_____>
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Klikněte sem, že jste tu byli...

klik

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama